D là gì trong vật lý ?

D là gì trong vật lý ?

D trong vật lý là viết tắt của từ Density, thường được gọi là khối lượng riêng hay mật độ (chính xác hơn, mật độ khối lượng thể tích). Biểu tượng thường được sử dụng cho mật độ là ρ (chữ thường chữ Hy Lạp rho ), mặc dù chữ D cũng có thể được sử dụng. Về mặt toán học, mật độ được định nghĩa là khối lượng chia cho khối lượng.

Có thể bạn cần :

REVIEW

      Leave a reply

      Nhanh như Chớp